Öğretim Metodolojisi

Wafid, öğrencilerimiz için bütüncül bir öğrenme modeli oluştururken, dil pedagojisinin yapısal, fonksiyonel ve interaktif yöntemlerini öğretilerimize başarıyla entegre etmeye gayret göstemektedir.

Eğitim dili olması nedeniyle öğretilen dili özünde öğreten dünyanın kabul gören Tamamlanmış Daldırma Programı tekniğini kullanmak dışında Wafid, Silent Way (öğrencinin özerkliğini ve aktif öğrenci katılımının üstünde durmaktadır) ve Audio-Lingual method (okuma ve yazmadan önce dinleme ve konuşmanın önemini vurgulamaktadır) gibi birçok farklı öğretim tekniği kullanmaktadır; Bu, kullandığımız geleneksel ders kitabı merkezli eğitime destek olmaktadır. Bu daha bütüncül yaklaşım, öğrencinin dile teorik olarak hakim olmasına yardımcı olmakla kalmaz, aynı zamanda anlayış ve telaffuz konusunda akıcı olmalarına yardımcı olur.

Genel olarak, öğretmenler ve öğrenciler arasındaki ve öğrencilerin kendileri arasındaki etkileşime odaklanırız. Öğrencileri her zaman sınıf dışında Arapça kullanmaya teşvik ediyoruz ve öğrencilerin sınıf dışında etkileşime girmesi ve boş zamanları ve ders dışı aktiviteleri sırasında dili uygulaması için bir dil ortağı (yerli bir Arapça konuşan) sunuyoruz. Bu kapsamlı yaklaşım, Fusha (Modern Standart Arapça) ve Ammice (Günlük Konuşulan Arapça) konuşma becerilerini güçlendiriyor.

WhatsApp chat