Modern Standart Arapça

Birleşmiş Milletlerin altı resmi dilinden biri olan Modern Standart Arapça (MSA), Orta Doğu ve Kuzey Afrika bölgelerinde resmi akademik ve konuşma dili olarak kullanılmaktadır. Farklı Arap lehçelerin bol bulunduğu bir ülkede ortak bir dil aracıdır. Böylece, Modern Standart Arapça çoğu medya kaynağından haber sağlamak için kullanılır. Kitle iletişim televisyon yayını amacıyla MSA’da konferanslar, dini öğütler ve konuşmalar da yapılır.

MSA’nın bilgisi sınır ötesi iletişimle uğraşan ya da küresel bir iş gücüne katılmayı planlayan herkes için aşırı derecede değerlidir

Tabiki, Wafid’de önce sizi dil öğrenmek için gerekli olan teknik ve kavramsal araçlarla tanıştırmakla başlayacağız.[1]  Daha sonra MSA’nın çevirisel, kompozisyonel ve sözlü yönlerinin Arapça konuşmalar yapabilmeniz için öğretileceği daha pratik bir yaklaşım üzerinde duracağız. Modern Standart Arapça’daki yeterliliğinizi daha da güçlendirmek için dergilerden, televizyonlardan ve radyo kayıtlarından ilgili materyaller de sağlanacaktır.

WhatsApp chat